אימון אישי וליווי למנהלים


במסגרת הליווי ניתנים כלים פרקטיים בניהול, תוך התאמתם למנהל, לארגון ולצרכיו המשתנים. ניהול הינו מקצוע ככל מקצוע. כלי הניהול הם רבים, מגוונים ומשתנים חדשות לבקרים. בכדי שהמנהל ישכיל להתמודד כיאות עם קשת האתגרים שניצבים בפניו, פותחו בגישות טכניקות וכלים לייעוץ, אימון וליווי אישי למנהלים, זאת לצד קורסים ותכניות הכשרה ייעודיות פנים ארגוניות.

את התכנית מובילה דר׳ מיכל שלי ברק מנכ״ל גישות הדרכה ויעוץ, מלווה ומנטורית – למנהלים בכירים במשק.