הכשרת מנטורים בארגון


הרציונל העומד מאחורי תוכנית ה- Mentoring בארגון, שהוותיק המנוסה והיודע חונך את הצעיר, חסר הניסיון והידע. שני הצדדים מרוויחים, ובארגון נשמר הידע המצטבר.

תוכנית ה- Mentoring מאפשרת לגייס בכירים/ ותיקים המהווים את עמוד השדרה הארגוני לתוכנית הכשרה איכותית וייחודית, לתת בידיהם כלים ומיומנויות להעביר את הידע שהצטבר בארגון לדור הצעירים.

יש בתוכנית מסר חשוב לוותיק באשר להערכה ולכבוד שהארגון מייחס למקצועיותו, ובד בבד מגייסת אותו לפיתוחו האישי. מצד שני, משדרת לצעיר את האמון לגבי הפוטנציאל שלו לעתיד לבוא.

הפעילות המשותפת יוצרת ערך מוסף לארגון, מחד גיסא, בפיתוח המיומנויות של המשתתפים, בגיבושם ובשיפור התקשורת בינהם, ומאידך גיסא שימור הידע בארגון.

פרטים