קורס נאמני בטיחות – לקבוצות פנים ארגוניות / במפעל


גיבוש מערך ותכנית הדרכה שנתית לנאמני בטיחות- הזמנות הדרכות קבוצתיות, גיבוש מערך נאמני בטיחות פנים מפעלי, המהווים את נציגי השטח התורמים להגברת הבטיחות, האיכות והיעילות. הפעלת תכניות הדרכה עבור נאמני בטיחות, הדרכתם וליוויים לאורך זמן.

פרטים