הדרכות לכלל העובדים בנושא בטיחות


פעילויות פנים מפעליות וארגוניות לקבוצות בתחום הבטיחות בעבודה – הגורם האנושי

  • שיפור רמת הבטיחות בחברות ובארגונים הנו מאתגרי המאה ה-21.
  • כשלים בטיחותיים בחיי אדם, העדר ימי עבודה, פגיעה באיכות המוצר ובעלויות כספיות, הפך לאתגר מרכזי אצל מנהלים בכלל וממוני בטיחות בפרט.
  • סדנת בטיחות ממוקדת הנה הפתרון האידיאלי למניעת נזקים וכשלים בחברה.
  • גישות בבטיחות, הנה יחידה ב'גישות הדרכה וייעוץ', חברת הדרכה וייעוץ מהוותיקות בארץ.
  • גישות רכשה ניסיון רב בארץ ובעולם בהטמעת תהליכי בטיחות ובהתמודדות עם קידום הבטיחות.  הדרכות הבטיחות כללו ליווי לממונה בטיחות, נאמני בטיחות, נאמני ניקיון, נאמני איכות ועוד.
  • איתור כשלי בטיחות – סדנה לתחקיר והפקת לקחים– כלי לטיפול בבעיות בטיחות הנו פיתוח מיומנויות לביצוע תחקירים שיטתיים בארגונים כולל הקניית ידע ותרגול משתתפים.