סדנת מכירות – משפרים תוצאות עסקיות


גישות הדרכה וייעוץ מציעה לך סדנה לשיפור ביצועי מכירות לאנשי ומנהלי מכירות.

הסדנה תעסוק בהקניית טכניקות וכלים תוך דגש על העצמה ושיפור מיומנויות המכירה של אנשי המכירות.
כולל אפשרות לליווי אנשי המכירות בשטח !

פרטים