תקשורת בינאישית אפקטיבית


תקשורת בינאישית הינה מאבני היסוד החשובות ביותר בכל אינטראקציה. אבחון נכון של המסרים המועברים במגע עם אנשים שונים –מאפשר תקשורת יעילה המתאימה לדרישות המצב המשתנות.

פרטים